สมุยพลัสโมเดล

สมุยพลัสโมเดล ได้เปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการ โดยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการเปิดพื้นที่นำร่อง 3 เกาะใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งเป็นการนำร่องต่อจากโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เริ่มตั้งแต่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป และมีเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะสมุยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมเอกสารรับรองจากประเทศต้นทาง จากนั้น 7 วันแรกที่นักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่มีมาตรฐาน (Samui Extra+ Hote) และใน 7 วันหลังพักในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA+ โดยมีมาตรการที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ วันแรกที่เดินทางถึงเกาะสมุยจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) ครั้งที่ 1 โดยระหว่างรอผลตรวจ นักท่องเที่ยวจะพักผ่อนได้เฉพาะภายในห้องพักเท่านั้น วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 วันที่ 4-7 ถ้าผลตรวจเป็นลบสามารถ ออกนอกห้องได้ หรือทำกิจกรรมต่างในบริเวณโรงแรมได้ หลังวันที่ 7 ถ้าอยากย้ายโรงแรมสามารถย้ายได้ แต่โรงแรมที่จะไปพักนั้นต้องเป็น SHA+ สำหรับใครที่กักตัวครบ 14 วัน สามารถเดินทางออกนอกเขตสมุยไปจังหวัดต่างๆได้ และถ้าเดินทางมาถึงแล้ว กักตัวไม่ครบ 14 วัน แล้วอยากเดินทางออกนอกประเทศ หรือนอกเขตจังหวัด ไม่สามารถทำได้