getvisaeasy ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

เราสามารถช่วยคุณในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์และให้คำปรึกษาในการทำวีซ่าของท่าน สำหรับท่านที่สนใจที่จะยื่นขอวีซ่า ประเทศ นอร์เวย์ , อังกฤษ , ฝรั่งเศส, อิตาลี , ออสเตรเลีย, สวีเดน , อเมริกา , เนเธอร์แลนด์ , เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์ และ เบลเยี่ยม

getvisaeasy.com เรามีบริการยื่นวีซ่าออนไลน์และจัดเตรียมเอกสารให้กับท่านทุกขั้นตอน เพื่อให้การยื่นวีซ่าของคุณง่าย สะดวกและรวดเร็ว  ยิ่งขึ้น ด้วยราคามิตรภาพ ผู้รับบริการจาก getvisaeasy.com ทุกท่านจากผลงานที่ผ่านมา วีซ่าผ่าน 100% เรารับประกันคุณภาพของการบริการที่ดี และราคาถูก

สำหรับประเทศในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีจำนวน 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เชค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ ฮังการี โปแลนด์ สโลวีเนีย มอลตาลักเซมเบอร์ก สวีเดนเนเธอร์แลนด์ สเปนโปรตุเกส  สโลวาเกีย สวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น เมื่อคุณมีวีซ่าเชงเก้น คุณก็สามารถข้ามไปเที่ยวในประเทศดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาของอายุวีซ่าที่คุณมีด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถาม: 095 9549742,
095 4621780
LineID: http://nav.cx/5u12eT7
E-mail: nongnin02@gmail.com
LineID: ninnie18


วีซ่าท่องเที่ยว–วีซ่าทำงาน–วีซ่าแต่งงาน

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Visa Approved stamp