รับทำประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั่วโลก

บริษัทไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) รับทำประกันชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้วโลก และกรมธรรม์นี้ยังใช้ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศได้ด้วย เพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยเมื่อท่านไปเที่ยวต่างประเทศ ทำให้ท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องของการเจ็บป่วยในต่างประเทศอีกต่อไป ทั้งนี้ ราคาในการซื้อประกันขึ้นอยู่กับจำนวนวันในการเดินทางของท่าน ซึ่งมีทุนประกันแบบ 1 ล้าน 1.5 ล้าน และ 2 ล้าน  ดังนี้

หากผู้ทำประกันการท่องเที่ยวแล้ว วีซ่าไม่ผ่าน ท่านสามารถทำเรื่องขอคืนเงินประกันได้เต็มจำนวน หรือสามารถเลื่อนกำหนดวันเดินทางได้ กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการ
Insurance for Students Study Abroad


Insurance for Foreigners