ใบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ขอวีซ่า

ค่าบริการ 500 บาท


หลังจากท่านกรอกข้อมูลเสร็จให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. จ่ายเงินด้วย QR Code หรือโอนผ่านเลขที่บัญชีธนาคาร ttb หรือ เลขที่บัญชี : 643-1-00585-6

2. กรอกข้อมูลในการจองตั๋วเครื่องบินตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วแนบไฟล์ใบเสร็จหลังจากโอนเงินจ่ายค่าบริการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ขอวีซ่า

3. หลังจากที่ท่านดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งใบจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านไม่เกิน 1-2 วันทำการ โดยบริษัทจะส่งใบจองตั๋วเครื่องบินไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ตามแบบฟอร์มการจองตั๋วเครื่องบินนี้