แนะนำการขอวีซ่าแคนาดา (Visa Canada)

วีซ่าแคนาดา ในช่วง Covid การเดินทางหรือการขอวีซ่าเงื่อนไขในการขอวีซ่าเปลี่ยนไป ใครที่ต้องการจะยื่นวีซ่า ยืนได้ด้วยเหตุจำเป็นเท่านั้น และสามารถทำได้โดยการยื่นออนไลน์ กรณีจะไปเยี่ยมแฟนต้องรู้จักกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเจอกันไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ ส่วนคนที่เคยยื่นโดยเอกสารเป็นกระดาษจะไม่มีการพิจารณาใดๆ และการใช้แบบฟอร์มในการสมัครออนไลน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก รวมถึงเว็บไซด์ที่ใช้คีย์ข้อมูลใบสมัครนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงควรระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนยื่นใบสมัครออนไลน์ ไม่อย่างนั้นคุณอาจเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจยื่นขอวีซ่าประเทศแคนาดา