รับทำวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ – Visa Switzerland

รับทำวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ รวดเร็ว ราคาถูก

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก และอยู่ในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญ ในด้านการลงทุนในระดับนานาชาติมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งในฐานะผู้ลงทุน และประเทศเจ้าบ้านสำหรับบริษัทต่างชาติ เนื่องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางทวีปยุโรป ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมือง และมีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังมีนโยบายเปิดกว้างสำหรับการลงทุน และยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปเที่ยวชม

ตัวแทนของสวิสในต่างประเทศสามารถออกวีซ่าได้สองประเภทโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพำนัก ดังนี้

🟪 วีซ่าเชงเก้นประเภท C: สำหรับการเข้าและพำนักได้สูงสุด 90 วันภายในระยะเวลา 180 วันตัวอย่างเช่นในบริบทของการท่องเที่ยวการเยี่ยมชมการศึกษาภาษาระยะสั้นและอื่น ๆ
สำหรับการทำงานที่เป็นประโยชน์ ต้องมีใบอนุญาตด้วย
🟪 วีซ่าแห่งชาติหรือที่เรียกว่าแบบ D: สำหรับการพำนักระยะยาวในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (มากกว่า 90 วัน) วีซ่านี้ออกให้ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการย้ายถิ่นของประเทศซึ่งมีอำนาจตามที่กำหนดในสวิตเซอร์แลนด์ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

อัตราค่าบริการของวีซ่า  Switzerland

ค่าบริการจัดทำเอกสาร  2,900 บาท
– กรอกใบสมัคร
– แปลเอกสาร
– จองโรงแรม
– ทำแผนการท่องเที่ยว
– เขียนจดหมายแนะนำตัว
– เขียนจดหมายของผู้การัน
– เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่น
– จองตั๋งเครื่องบิน

ประกันการเดินทาง (วีซ่าไม่ผ่านคืนเงินประกัน)
ราคาเริ่มต้นที่  425 – 3,730  บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.
โทร: 02-118-7015 อีเมล์: info.swth@vfshelpline.com
website:  www.vfsglobal.ch/Switzerland
ยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น.  รับเล่ม: จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 -16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
website: eda.admin.ch/bangkok