งานที่ขาดแคลนที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้สามารถจึงทำให้หลายคนสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานและย้ายถิ่นฐานไปอยู่นิวซีแลนด์ได้