ประเทศที่ใช้จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ

ประเทศที่ใช้จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ มีผลอย่างยิ่งต่อการอนุมัติวีซ่ามีหลายประเทศด้วยกัน ดังนี้ เยอรมัน เบลเยียม นอร์เวย์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เช็กโปรตุเกส ฮังการี กรีก สโลวาเกีย