อุทาหรณ์สาวไทยโดนเทที่ดูไบ

อุบัติเหตุรัก : สายฝอโดนเทที่ดูไบ เนื่องจากสาวไทยคนหนึ่งได้เดินทางไปพบแฟนที่ดูไบ และการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการเดินทางไปพบแฟนที่ดูไบ โดยน้องได้ให้ทาง GetVisaEasy เป็นผู้ขอวีซ่าให้ การเดินทางไปดูไบนั้น นอกจากต้องขอวีซ่าแล้ว คนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศทุกคนต้องจอง โรงแรมกักตัวที่ประเทศไทยให้เรียบร้อย และขอใบ COE ไว้เลยเพื่อใช้ในการเดินทางกลับไทย และต้องมีใบตรวจ COVID TEST แบบ RT PCR TEST ทั้งขาไปและขากลับ ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางกลับไทยอย่างเร่งด่วนจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก น้องผู้หญิงคนนี้ ได้ถูกแฟนทำร้ายร่างกายกลางดึก และโยนน้องออกนอกห้อง เวลาตี 4 เนื่องจากความเข้าใจผิด พนักงานโรงแรมมาเจอพอดี น้องจึงขอให้ไปส่งน้องที่สนามบินเพื่อจะกลับไทย และได้ประสานงานมาที่บริษัทเรา เพื่อให้ดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อกลับไทยอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้น เชิญรับชมรับฟังในวีดีโอนี้ได้เลยค่ะ