แจกฟรีตัวอย่างการเขียน Resume

แจกฟรีตัวอย่างการเขียน Resume และ Cover letter ที่ใช้เขียนสมัครในงานต่างประเทศ ซึ่งต้องขอชี้แจงก่อนว่า นี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะการจะเขียน Resume และ Cover letter นั้น ดี หรือไม่ดีมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระดับภาษาอังกฤษของผู้เขียน ประวัติการทำงานหรือประการณ์การทำงาน การอบรม วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา รวมถึงความสามารถส่วนบุคคลที่มีด้วย สิ่งที่กล่าวมานั้นมันคือแรงจูงใจที่จะทำให้นายจ้างตัดสินใจที่จะจ้างเราเข้าทำงานด้วยค่ะ

ดังนั้น จากตัวอย่างที่ให้ไว้นี้จึงเป็นเพียงแค่ตัวอย่างการเขียนและองค์ประกอบสำคัญบางส่วนที่ควรมีในการเขียน Resume และ Cover letter เท่านั้น ผู้ที่จะนำไปใช้จึงควรนำไปปรับใหม่ให้เหมาะสมกับตังเองค่ะ

PDF format:

Microsoft Word (docx) format: